Projekter

Se eksempler på projekter vi har støttet

100k

Er vores årlige budget - Heraf dele til egen drift og projektarbejde

27

Projekter støttet siden starten af 2018

10.814kr

Gennemsnitsbevillingen siden starten af 2018

I sidste ende gør debatten en selv mere skarp på, hvad ens egen holdning er, fordi man bliver tvunget til at tænke det igennem. Det handler om at blive oplyst, og det handler om at have en debat, hvor alle kommer til orde og får sagt, hvad de vil sige.

- Kasper Venning og Laura Jensen

Deltagere og medlemmer af Viborg Ungdomsråd

VM I DEBAT 2022

Bevilling: 12.000 kr.

Unge oplever en stigende grad af manglende tillid til politikere. De oplever ofte at politikere kommer frem til modsatrettede budskaber på baggrund af de samme undersøgelser. Samtidig er der også et skred i normalitetsbegrebet i forhold til debatten på nettet, og de unges feed er ofte fyldt med følelsespræget retorik. 

 

Med VM i debat ønskede Viborg Bilbiotekerne at styrke de unges demokratiske dannelse, med henblik på at ruste deres evne til at gennemskue de retoriske greb i den offentlige debat. Ligeledes med formålet at højne deres egne evner til og interesse i selv at deltage i debatten på en kvalitativ måde. 


Til projektet blev der inviteret unge fra ungdomspartier, elevråd og frie unge til at deltage i en workshops og en dyst i debat under navnet "V(iborg) M(esterskaberne) i debat" .Oplæg og debataften om EU-forbehold

Bevilling: 875 kr.

Op til folkeafstemningen i 2022 omkring afskaffelsen af forsvarsforbeholdet, afholdte Viborg Tværpolitiske Ungdomshus en aften med oplæg og debat. 


Aftenen bød på debat og oplæg fra Steffen Nørgaard om historien bag Danmarks EU-forbehold, og omkring det forbehold der skulle stemmes om. Formålet var at oplyse unge i Viborg og omegn, om folkeafstemningen samt skabe rum for en tværpolitisk debat.