MEDLEMMER AF VIBORG UNGDOMSRÅD

Ledelsen

Forældet...

Denne side vil blive opdateret over julen. Det nyvalgte råd består af 15 medlemmer og suppleanter. Du kan kontakte formand Marcus Melau ved spørgsmål.

Marcus Melau

Formand

marcus@viborgungdomsraad.dk

Laura Jensen

Næstformand

lkj.sahl@gmail.com

Valgt på general-forsamlingen

Annabelle Rehn

Medlem (Indmeldt efter)

annabelle.rehn@gmail.com

Laura Jensen

Medlem

lkj.sahl@gmail.com


Valdemar Ellekilde

Medlem

Valdemar.ellekilde@gmail.com

Kira Lomholt-Busch

Medlem

kira@lomholt-busch.de

Lærke Jørgensen

Medlem

porsgaard04@icloud.com

Theodor Hansen

Medlem

theodorhhh@gmail.com

Repræsen-tanter

Marcus Melau

Viborg Katedralskole

marcusmelau.vur@gmail.com